Ons werk

Speerpunten van Sorriso Kids 1

Opvang – In de arme wijken van Arraial d’Ajuda wonen veel alleenstaande moeders. Kinderen, zelfs baby’s, worden de hele dag in huis opgesloten of op straat achter gelaten omdat hun moeder moet gaan werken. In veel andere gevallen belanden kinderen op straat omdat ouders niet voor hun kind willen of kunnen zorgen.

Sorriso Kids werkt samen met een lokaal opvangcentrum van de plaatselijke NGO ‘Filhos do Céu’ dat zorg biedt aan 150 kinderen per dag in de leeftijd van 1 tot 16 jaar. De kinderen worden van de straat gehouden en krijgen de hoognodige zorg en aandacht die ze verdienen.

Voeding – Goede voeding is onmisbaar als je opgroeit. Sorriso Kids zorgt ervoor dat de kinderen van het opvangcentrum dagelijks een verantwoorde maaltijd krijgen. Natuurlijk zorgen we ook af en toe voor iets lekkers.

Speerpunten van Sorriso Kids 2

Zorg – Door het leven op straat krijgen de kinderen regelmatig medische problemen. Elk half jaar moet een kind een wormenkuur krijgen om gezond te blijven. Daarnaast is er vaak geen geld voor medicijnen als ze ziek zijn. Sorriso Kids zorgt dat medicijnen verstrekt worden als dat nodig is.

Scholing – Door gebrek aan tijd of interesse van hun ouders lopen kinderen vaak achter in hun algemene ontwikkeling. Sorriso Kids besteedt aandacht aan het voorzien in basisontwikkeling zoals leren tellen, goed praten, dankjewel zeggen, samen spelen, op je beurt wachten, delen en hygiëne. Daarnaast wordt er les gegeven in: Engels, muziek, borduren en informatica en er is een bibliotheek met lesmaterialen.

Speerpunten van Sorriso Kids 3

Sport – Sorriso Kids houdt zich bezig met de sociale ontwikkeling van kinderen. Sport helpt de kinderen met elkaar te leren spelen en zich te concentreren. Sportlessen Capoeira (Braziliaanse vecht-dans) bieden daarvoor uitkomst. Dankzij Sorriso Kids wordt er vijf keer per week lesgegeven. Elk kind kan deelnemen.

Ontspanning – De moeders in de sloppenwijk van Arraial d’Ajuda hebben vaak geen tijd of mogelijkheden om met hun kinderen te spelen. Er is geen geld om iets leuks met ze te ondernemen. Door Sorriso Kids worden regelmatig unieke dagen voor de kansarme kinderen georganiseerd met onder andere schminken, zwemmen, tekenen, muziek maken, verkleden en wat lekkers.

Hoe werkt Sorriso Kids? 1

Samenwerking en ondersteuning
Sorriso Kids werkt sinds 2004 samen met lokale organisaties in Arraial d’Ajuda om de hoognodige hulp te kunnen bieden aan kansarme kinderen in deze gemeenschap. Vanaf 2013 heeft Sorriso Kids zich vooral gericht op de samenwerking met en versteviging van de plaatselijke NGO ‘Filhos de Ceu’ Hierdoor heeft Filhos de Ceu zich kunnen ontwikkelen als een stabiele, in de gemeenschap ingebedde organisatie die dagelijks hulp biedt aan 150 kinderen met oog voor en kennis van de lokale problematiek. Samen met Sorriso Kids biedt Filhos de Ceu hulp aan kinderen die echt nodig is op dat moment en versterkt tevens de gemeenschap door te werken met lokale leveranciers, vakkrachten en ondersteunend personeel dat uit de gemeenschap zelf komt.
Behalve Filhos de Ceu ondersteunt Sorriso Kids incidenteel en structureel kleinere lokale initiatieven die zich inzetten voor het vergroten van maatschappelijke kansen voor de kinderen van Arraial d’Ajuda.


Financiële middelen
Sorrsiso Kids spant zich in om door middel van fondsenwerving, particuliere en bedrijfsmatige donateurs en inzamelingsacties met maatschappelijke organisaties, gelden te verkrijgen om haar speerpunten te bereiken. De financiële middelen worden ingezet om het opvangcentrum in Arraial d’Ajuda te voorzien van voldoende voeding, verzorgingsmiddelen en educatieve materialen voor de kinderen, inhuur van docenten en verzorgenden en het organiseren van uitjes voor de kinderen. Overige lokale initiatieven worden ondersteunt met incidentele of langduriger financiële ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan vaste lasten van een lokale capoeiraschool die gratis sportlessen verzorgt voor kinderen van arme gezinnen in de omgeving van Arraial d’Ajuda.

Hoe werkt Sorriso Kids? 2

Contact en monitoring
Om goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken bij het opvangcentrum, te begrijpen wat er nodig is en de activiteiten van Sorriso Kids hier zo goed mogelijk op af te kunnen stemmen, is intensief contact en periodiek bezoek van belang.  Sorriso Kids heeft maandelijks meerdere contactmomenten met de dagelijks leiding van Filhos de Ceu en de kleine lokale initiateven die we op dat moment steunen. Sorriso Kids informeert zich hiermee over hoe het met de kinderen gaat, welke activiteiten zijn ondernomen en hoe de gelden van Sorriso Kids worden ingezet om onze speerpunten te bereiken. Eenmaal per jaar brengt Sorriso Kids bovendien een bezoek aan Arraial d’Ajuda om het opvangcentrum en andere initiatieven te bezoeken, uitgebreid te spreken met diverse kinderen, medewerkers en samenwerkende organisaties uit de gemeenschap. Daar waar kan helpen we dan uiteraard ook fysiek mee aan activiteiten die plaatsvinden. Onderling vertrouwen, elkaar kennen en professionele administratieve verantwoording dragen bij aan de succesvolle samenwerking in de hulp aan de kinderen van Arraial d’Ajuda.

Nieuwsbrief Sorriso Kids


In de nieuwsbrieven lees je wat Sorriso Kids de afgelopen tijd in Nederland en Brazilië heeft gedaan en bereikt.

Nieuwsbrief januari 2021